El Club


L’entorn privilegiat que ens envolta, el nombre creixent de practicants d’atletisme i d’excursionisme, l’enorme proliferació de tot tipus de curses atlètiques, l’augment de participants en aquestes, la competitivitat, les necessitats d’evasió, la manca d’unió i organització...

Constituïm un Club! Neix l’Atlètic Santa Fe!

El Club Atlètic Santa Fe neix el 15 de novembre de 2011 a Organyà, fruit de la iniciativa dels socis fundadors de l’Entitat: el Jordi Alet, el Xavier Alet, el Jordi Balletbò, el Sadurní Betriu, el David Escofet, el Joan Vilana i el Jordi Vilana.

És una associació privada amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre que té com a objecte la promoció, la gestió, la coordinació i la pràctica de l’atletisme, l’excursionisme. Des de l'any 2016, a més, l'Atlètic Santa Fe incorpora una nova secció de ciclisme, per tal de cobrir les necessitats d'alguns dels companys.

La nostra entitat està integrada dins de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC).


L’Atlètic Santa Fe roman obert a tothom, amb l’objectiu de:

  • Facilitar la integració de totes les persones que realitzen esport individualment.
  • Organitzar sortides i excursions, a nivell competitiu i de lleure.
  • Promocionar la pràctica esportiva i la salut en general.
  • Posar a disposició de tothom diversos canals de comunicació i compartir coneixements.
  • Organitzar i promocionar esdeveniments i altres activitats esportives.
  • I per sobre de tot, divertir-nos. 

Força Atlètic!